Groene Links

 

 

 

 

 

Vereniging van liefhebbers van oude legervoertuigen en toebehoren uit de periode 1940 t/m 1975

 

 

De L.V.C.W. is een Westlandse club voor legervoertuigen

 

 

Klassieke en historische legervoertuigen en meer...................

 

 

De re-enactmentvereniging "Dienstplicht Koude Oorlog"

 

 

 

 

 

MW motoren voor onderdelen en treffens

 

 

 

 

 

 

De Website waar je alles kunt lezen over de UNIFIL auto's

 

 

 

 

 

 

YP408.nl De site van de YP408 44 Pantser infanterie Bataljon JWF

 

 

'PRESERVING THE PAST'

 

 

 

 

 

Stichting Regimentsverzameling Technische Troepen

De bibliotheek beschikt over een uitgebreide verzameling historische en technische boekwerken.
Het overzicht omvat nu 18.000 titels, van smeerkaart tot 5TH

 

 

 

 

 

 

Op deze  website gaan wij  u terug brengen in de geschiedenis
en historie van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
 

 

 

 

 

 

Deze site is speciaal gemaakt voor alle voormalig dienstplichtige marechaussees

 

 

 

 

 

Koude oorlogmilitairen

 

 

 

 

 

 

Blog over ongelukjes bij de krijgsmacht en andere ongelukszaken

 

 

 

 

\

 

Dutch Veterans Bikers Association: Voor (ex)militaire veteranen die motorliefhebber zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog: Dienstplicht in het Regiment Genietroepen

 

 

 

 

 

 

 

Blog: Afzwaaien in Militaire Dienst

 

 

 

Een club die zich bezig houdt met het verzamelen, restaureren en koesteren

van militaire voertuigen, welke zijn gefabriceerd en gebruikt tussen het jaar 1900 en 1972.

 

 

 

 

 

Stichting Mobiel Museum Militair Materieel BRAVO Compagnie.

Stichting Bravo Compagnie is op 6 november 1996 opgericht en stelt zich ten 

doel legervoertuigen en -materieel uit de periode van de militaire dienstplicht (1945-1996) rijdend te houden en tijdens evenementen aan het publiek te tonen.

 

 

 

 

 

 

Welkom op Legervoertuigen.nl. De internet site die alleen maar in het teken staat

van alle soorten legervoertuigen van toen en nu.

 

 

 

 

 

 

Legerplaats.nl Een overzicht van kampementen, legerplaatsen, kazernes en overige militaire lokaties binnen Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzw Lubbeekse LegerVrienden Belgie heeft als doel het instandhouden van oude legervoertuigen en hun bezitters ervan samen te brengen. Dit door tal van activiteiten zoals deelname aan historische herdenkingsplechtigheden, rondritten, meetings, ...

 

 

 

 

 

 

vzw Spearhead Belgie heeft de intentie om alle bezitters en / of verzamelaars van oude legervoertuigen en aanhorigheden samen te brengen met als doel het opknappen en in stand houden van dit materiaal en hen alzo de mogelijkheid te bieden hun hobby uit te oefenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze doelstelling:

                   Het restaureren en in stand houden van historische militaire voertuigen uit de periode 1940-1945 en de daarbij horende uitrustingen gedragen door onze bevrijders (U.S. para-materiaal 1944).