DISCLAIMER

Deze internet site wordt u aangeboden door Erik Breedijk.
Op de inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) rust auteursrecht. 

De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets worden gekopieerd en/of veranderd tenzij anders vermeldt. Ik zet mij in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. 
Ik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot het internetadres http://www.triumph3ta.nl en uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt. 

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein http://www.triumph3ta.nl in deze site brengen u naar sites van derden, waarbij ik geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites kunnen ook informatie bevatten over zaken die niet door mij ondersteund worden.

Sommige foto's en bestanden zijn gevonden op het Internet waarvan ik de herkomst niet kan vaststellen.

Indien u van mening bent dat dit ten onrechte op deze site geplaatst is kunt u contact met mij opnemen.